Als een kind jonger is dan 16 jaar moet er een toestemmingsformulier worden ondertekend door beide ouders (of verzorgers/ Voogt)